BATUZ Estrategia Fiskala: 2024ko urtarrila baino lehen borondatez ezartzeko egoera berria eta pizgarriak

Bizkaiko Foru Ogasunak zerga-betebeharrak kontrolatzeko eta betetzen laguntzeko estrategia berri bat garatu du, BATUZ izenekoa, zerga-iruzurraren aurka borrokatzeko. Estrategia horrek Bizkaiko araudiaren mende dauden enpresa eta pertsona autonomo guztiei eragiten die, haien izaera eta tamaina edozein izanik ere.

Hasiera batean, nahitaezko ezarpen-epea 2022ko urtarrila zen, baina profesionalen elkargo eta enpresa-elkarteen eta zerga-aholkularitzaren ekarpenak jaso ondoren, Bizkaiko Foru Ogasunak epe hori malgutzea eta 2024ko urtarrilaren 1era eramatea komenigarritzat jo du, ordura arte sistema hori borondatez hartzeko pizgarri berriak ezarriz.

Zer da eta zertan datzan:

BATUZ izenarekin, proiektu honek oinarrizko hiru zutabe izango ditu:

  • Ticketbai fakturazio – software bermatzailea: Fakturazio sistema informatiko bat da, Foru Ogasunak egindako salmenta eragiketa guztien aitorpena ziurtatzeko erabiltzen duena.

Horrela, faktura bat jaulki aurretik, fitxategi informatiko bat sortu beharko da (Ticket Bai fitxategia) eta sinadura digital baten bidez sinatu. Dokumentu horrek QR eta identifikazio-kode bat izango du. Fitxategia Foru Ogasunera bidali beharko da zehaztutako epeetan.

Neurri horiei esker, kontsumitzaileek egiaztatu ahal izango dute jaulkitako faktura sarrera gisa deklaratu dela Foru Aldundiaren webgunean.

  • Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua (EEEL): 140 pertsona fisikoentzat eta 240 pertsona juridikoentzat. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsonen diru-sarrerak, gastuak eta fakturak aitortuko dira. Dokumentazio hori guztia telematikoki emango da.
  • Bezaren, Sozietateen gaineko zergaren eta Errentaren gaineko zergaren aitorpenen zirriborroak: 140 eta 240 ereduetan igorritako informazioarekin, Bizkaiko Foru Ogasunak aitorpenen zirriborroak egingo ditu pertsona juridikoentzat eta jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoentzat, jarduera ekonomikoen etekinak zergapetzen dituzten zerga nagusiei dagozkien zerga-betebeharrak errazago bete ditzaten.

Pizgarriak:

Gure enpresak eta negozioak sistema berrira egokitu beharko dira 2024ko urtarriletik aurrera. Hala ere, pixkanaka ezartzen joateko, Foru Ogasunak zortzi atxikipen-leiho ezartzen ditu 2022. eta 2023. urteetan, eta pizgarri txikiagoak ezartzen ditu sisteman sartzeko unearen arabera; beraz, ez da gauza bera izango 2022, 2023 edo 2024ko urtarrilaren 1ean sartzea, kasu honetan nahitaez.